Introductie

Na tientallen jaren trouwe dienst verdwijnt een dominant herkenningspunt uit de sky-line van Zeeland. De kolencentrale van EPZ wordt ontmanteld. Een beheerst en veilig proces met minimale overlast voor de omgeving. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens vigerende vergunningen en wet- en regelgeving. 
Het werk start begin 2019. Vóór de sloop is de installatie zoveel mogelijk gereinigd. Waar dit niet kon, wordt daar bij de sloop rekening mee gehouden. Als geluid- en stofoverlast dreigen, volgen er maatregelen. We plaatsen geluidschermen en sproeien of nevelen tegen stof. 
De installatie wordt zoveel mogelijk van binnenuit ontmanteld. Pas op het laatst wordt een gebouw zelf afgebroken. Ook dat scheelt geluid en stof. 
In 2022 ligt hier een groene weide.