Actueel

Hoe gaat het met de ontmanteling?

Nieuwe 'bewoners' zonnepark

Op ons zonnepark vind je niet langer alleen zonnepanelen. We hebben namelijk 44 schapen ontvangen. Deze nieuwe ‘bewoners’ gaan voor ons op een milieubewuste manier het gras kort houden.

Afknabbelen via camera

De kraanmachinist knabbelt de schoorsteen af met een knipschaar. Maar hoe werkt dat dan op grote hoogte? Bovenop de kraan bevindt zich een camera. De kraanmachinist ziet daardoor de knipschaar en de bovenkant van de schoorsteen. Zo weet hij precies waar hij moet ‘knippen’. Precisiewerk dus!

Hoogste punt van Zeeland: nu nog onze schoorsteen

Zojuist startten we met de sloop van de schoorsteen. Een mijlpaal! Nu nog het hoogste punt van Zeeland met zijn 172 meter. Het afknabbelen van de schoorsteen doen we met de Demag PC3800 met superlift. Een kraan die 1000 ton weegt!

Ontmanteling vliegassilo's

We slopen de bovenzijden van de 42 meter hoge betonnen vliegassilo’s met een hydraulische vergruizer in een hijskraan. De rest ontmantelen we machinaal met een hydraulische kraan.

Rope access

We bereiden de sloop van de schoorsteen voor. De beplating aan de buitenkant van de stalen binnenschoorsteen is verwijderd via rope access. Dat gebeurde op 44 meter hoogte! Ook sneden we de bodem uit de rookgasaansluiting en zijn de flowschotten verwijderd. Daardoor ontstond een open gat, waardoor het puin van de sloop straks in de schoorsteen op de grond terechtkomt. De schoorsteen is nu klaar voor de sloop!

Afgeknabbelde kalksilo

We zijn druk bezig op het kolenterrein. Begin juli werd de kalksilo van bovenaf afgeknabbeld. Daarna werd het topdakelement van de vliegassilo gehesen. Beide werkzaamheden leverden mooie beelden op.
Bovenaanzicht kalksilo
Vliegassilo’s

Sloop ontvangsthal biomassa installatie

In week 22 startte de sloop van de ontvangsthal van de biomassa installatie. De ontvangsthal was opgedeeld in twee aparte losstraten waar de vrachtwagens achteruit inreden en hun vracht in een stortput losten. Daarna werd de biomassa via transportschroeven, elevatoren en kettingtransporteurs naar de opslag of verbruiksilo’s vervoerd. In de hal kon tot 200 ton biomassa per uur verwerkt worden.

Slopen van de rookgaskanalen een peulenschil?

Twee rookgasventilatoren zogen de rookgassen uit de ketel. Die werden daarna door de grote rookgaskanalen naar de rookgasontzwavelingsinstallatie (ROI) geleid. Deze kanalen liepen tussen de diverse installatiedelen. Via de schoorsteen werden de gassen op 175 meter hoogte de lucht ingeblazen. Het slopen van de rookgaskanalen is voor de kraan een peulenschil, maar alleen als ze op bereikbare hoogte voor de kraan zijn gemonteerd.

Calimero?!

EPZ heeft tijdelijk een nieuwe aanwinst op het kolenterrein: Calimero. Geen klein kuiken, maar een grote kraan op te bouwen tot de maximale hoogte van 120 meter. Calimero weegt 255 ton. Binnenkort ontvangen we zijn grote broer van 750 ton.

Loodzwaar werk in vogelvlucht

Vier transformatoren (trafo’s) werden kort geleden ontmanteld. Samen wogen ze ongeveer 500 ton. De trafo’s zijn na de sloop afgevoerd naar de Kaloothaven en in een binnenvaartschip geladen.

Sloop kolenbandbrug gaat verder

De kolenbandbrug verdwijnt steeds meer uit de EPZ-skyline. In week 12 werden drie delen ontmanteld. Nu is er nog één sectie over. In de timelapse zie je de werkzaamheden in vogelvlucht.

Werken met groot materieel blijft bijzonder!

In week 12 zijn deel 6, 7 en 8 van de kolenbandbrug ontmanteld. Voor deel 7 waren twee kranen nodig, want dit woog ongeveer 30 ton.

Met zes kranen sterk aan het werk!

Sloop pompengebouw

De eerste week van 2020 startte het machinaal slopen van het pompengebouw van de Rookgas Ontzwavelings Installatie (ROI). Door samenwerking van verschillende kranen is het gebouw per niveau en stramien systematisch gesloopt en gesorteerd.

Nieuwe kraan op het terrein

Op zaterdag 1 december is de nieuwe sloopkraan geleverd. Het is een CAT390F UHD met een maximale penhoogte van 42 meter en een eigen gewicht van 125 ton. De kraan is aangeschaft om op grotere hoogte knipwerk te kunnen verrichten.

Ontmanteling kolenbandbrug

In de week van 25 november is de skyline van EPZ flink veranderd door de demontage van de kolenbandbrug. De delen worden (al dan niet in stukken geknipt) afgevoerd naar het sloopterrein.

Veel werkzaamheden op het kolenterrein!

Het ABI-gebouw wordt eerst van binnenuit gesloopt, daarna gaat het gebouw weg. ABI staat voor afvalwaterbehandelingsinstallatie. Al het afval wordt zorgvuldig gescheiden. Achter het ABI-gebouw liep de gipstransportband. Die transporteerde het gips vanuit de gipsontwatering naar de gipshal. Deze wordt ook gedemonteerd.

Start sloop vuilwatertank

Op 2 oktober begon de sloop van de vuilwatertank. Het water dat vrijkwam uit het proces van de kolencentrale werd in deze tank verzameld. Via het pompgebouw werd dit water weer hergebruikt voor andere doeleinden.
De sloper startte met zijn werkzaamheden aan de bovenzijde van de tank. Hij gebruikte een platenknipper om de wanden van de tank te verknippen en te verwijderen. De wanden aan de bovenzijde waren ongeveer 6 millimeter dik en aan de onderkant zo’n 22 millimeter.

Start amovering terrein kolencentrale

Op 17 september is het eerste overdrachtsformulier voor het terrein van de kolencentrale getekend. Schotte en Meuva starten in zone 1 met de voorbereidingen en de sloop. Meer uitleg over de zones vind je hier. Op 19 september is de eerste knip gezet in de gipsafvalloods. De schroothoop wordt elke dag hoger! Hierna zal de afvalwaterbehandelingsinstallatie (ABI) worden gesloopt.

Collega Henk aan het werk

Op het sloopterrein wordt hard gewerkt. Onze collega Henk tapt 51 liter olie uit de aandrijfmotor van de transporteur van de biomassa. Henk is werktuigkundige en werkt al 32 jaar bij EPZ. Hij tapt al een aantal maanden olie uit alle motoren en aandrijvingen van de voormalige kolencentrale.

Trechterwagen in stukken

De twee enorme trechterwagens die bij OVET stonden zijn door Mammoet naar het kolenpark gebracht. In deze trechterwagens werden tonnen kolen gelost vanuit de schepen die vervolgens via de band naar het kolenpark gingen. De dikke stalen H-balken van wel zo’n 30/40 centimeter worden doorgeknipt met een knipinrichting op de mobiele kranen alsof het luciferhoutjes zijn. Allebei de trechters zijn in stukjes geknipt en afgevoerd. In één dag was alles weg.

Update werkzaamheden

We verplaatsen het ballastmateriaal naar de korte kade in de Kaloothaven, zodat dit in week 35 met een boot kan worden afgevoerd naar de verwerker. Die scheidt het materiaal in herbruikbare ballast en grind en zand met een beetje kolenstof. Het zand wordt daarna thermisch gereinigd.
Centraal terrein
Momenteel wordt het terrein ingericht, zodat we in week 35 kunnen starten met het slopen in AREA 1. Voor de sloop is de eerste kraan van het kolenpark naar het centrale terrein verplaatst.
Ook is puingranulaat van het kolenpark overgebracht naar het centrale terrein. Dat moet de ondergrond verbeteren waar de machines op staan. Er is een noodweg aangelegd en een scrap yard ingericht. Daar worden stukken naartoe gebracht die niet te knippen zijn, maar wel verkleind moeten worden. Verder zijn de kantoren en de was- en kleedruimtes helemaal aangesloten en ingericht.
De scrap yard bevindt zich naast de rode pijl

Kolenpark

Met de verwijdering van de kabels en leidingen betonsokkels is de asfaltweg aan de zeezijde geheel verwijderd. De werkzaamheden om de overblijfselen van het kolenaanvoertraject helemaal op te ruimen zijn in volle gang. De verwachting is dat er nog twee vrachten schroot afgevoerd moeten worden.

Opruimen kolenopslagterrein

Het leeg- en schoonmaken van het terrein waar de kolen werden opgeslagen vordert gestaag.
Het kolenopslagterrein voor de ontmanteling
Het kolenopslagterrein tijdens de schoonmaak

In de pers

Op 19 juni verscheen er een artikel over de ontmanteling in CoBouw. Onze plantmanager Martin Oosterveld en sloopaannemer Schotte vertellen daarin uitgebreid over de ontmanteling. Hieronder lees je de eerste twee alinea’s van het stuk.

Sloopaannemer Schotte ontmantelt kolencentrale Borssele: “Nabijheid kerncentrale maakt project specifiek”

De kolencentrale in Borssele is voor sloopaannemer Schotte niet de eerste centrale die het bedrijf samen met Meuva ontmantelt, en wat directeur Aad van Vliet betreft ook zeker niet de laatste. Maar het is wel de eerste die pal naast een werkende kerncentrale staat. Waarschijnlijk als enige in de wereld, denken ze bij de Zeeuwse elektriciteitsproducent EPZ. Veiligheid en behoedzaamheid staan dan ook voorop bij de ontmanteling waarbij de centrale stukje bij beetje verdwijnt.
De hele operatie had een stuk eenvoudiger gekund. Vanuit het buitenland was belangstelling om de complete kolencentrale na demontage over te nemen. Dat ging aandeelhouders Delta Energy en Energy Resources te ver, zegt plantmanager Martin Oosterveld van EPZ. “De centrale werd uit bedrijf genomen vanwege milieudoelstellingen, dan gaan we hem niet elders in de wereld weer opbouwen.” Sluiting van een aantal kolencentrales, waaronder die in Borssele, was één van de afspraken die gemaakt zijn in het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ dat ruim veertig organisaties sloten in het najaar van 2013.
Benieuwd naar het hele artikel? Lees het hier.

Sloopwerkzaamheden op het kolenpark

De werkzaamheden op het kolenpark zijn in volle gang. Eind april reed Mammoet de trechterwagens van de kade naar het kolenpark. Ook is toen de eerste kolenafgraver neergehaald. In het filmpje zie je hoe de tweede in mei volgde. Daarna zijn de kolentransportband over de Monacoweg, de hoektoren en de observatiepost verwijderd. Langzaam verdwenen ook alle gebouwen op het kolenpark. Inmiddels zijn ze allemaal gesloopt. Als laatste werd de kolenopwerper neergehaald en verknipt.