Ontmantelingsproces

Op weg naar een groene weide

Lange voorbereiding

De kolencentrale is eind 2015 uit bedrijf genomen. Sinds dat moment heeft EPZ ruimschoots de tijd genomen om de ontmanteling voor te bereiden. De installatie is gereedgemaakt. Olie en andere chemicaliën in de proces- en hulpsystemen zijn afgevoerd. Ook is de installatie zoveel mogelijk gereinigd. As en stof zijn zoveel mogelijk afgevoerd.

Loskoppelen kolen- en kerncentrale

Er ging veel aandacht uit naar het ontvlechten en loskoppelen van de infrastructuur rond de kolencentrale. Zowel de kolencentrale als de kerncentrale maakten gezamenlijk gebruik van een aantal hulpsystemen die op het terrein van de kolencentrale waren geplaatst (water, riool, elektra, hulpsystemen). Deze tijdrovende klus is inmiddels afgerond.

Aanbesteding en ontmanteling

2017/18 stond vooral in het teken van de aanbesteding van de ontmanteling en het afsluiten van het contract met de aannemer. Deze is in het eerste kwartaal van 2019 gestart. Er wordt begonnen met het verwijderen van de installaties van het kolenpark, waaronder de transportbanden over de openbare wegen.  
Het terrein van de kolencentrale zelf is verdeeld in sloop-areas. Er kan in meerdere areas tegelijk gewerkt worden.
In 2022 is de ontmanteling voltooid. Er wordt dan een ‘groene weide’ ingezaaid. Het terrein komt beschikbaar voor een nieuwe bestemming.

Andere onderwerpen: