Planning

Volg onze werkzaamheden.

Werkzaamheden in Zone 9 - Kolenpark

2019: begin februari t/m eind juli

Werkzaamheden in Zone 1 - Afvalwater en gips

2019: eind maart t/m eind juni

Werkzaamheden in Zone 2 - ROI en rookgasontzwaveling

2019: begin juli t/m begin december

Werkzaamheden in Zone 3 - E-filters en ventilatoren

2019: eind augustus t/m eind december
2020: half januari t/m half februari

Werkzaamheden in Zone 4 - Support ketelhuis - bio/water/vliegas

2019: half maart t/m half juni  /  half november t/m eind december
2020: half januari t/m eind februari

Werkzaamheden in Zone 5 - Schoorsteen

2020: eind augustus t/m eind december
2021: half januari t/m half juli

Werkzaamheden in Zone 6 - Ketelhuis en DeNOx

2019: begin november t/m eind december
2020: half januari t/m half juli  /  eind augustus t/m eind december

Werkzaamheden in Zone 7 - Machinezaal

2020: eind september t/m eind december
2021: half januari t/m half juli

Werkzaamheden in Zone 8 - Systemen en opstallen rondom

2019: begin oktober t/m eind december

Buiten loopgrenzen

2019: begin november t/m eind december
2020: half januari t/m eind januari

Bodemsaneringen

2019: begin februari t/m begin maart
2021: half april t/m eind juli

Andere onderwerpen: