Zonering sloopgebied

Werkzaamheden per zone, er kan in meerdere zones tegelijk gewerkt worden

Zone 1

Zone 1 is de afvalwaterbehandeling-installatie en de gipsopslagloods. Deze zullen grotendeels machinaal worden gesloopt. 

Zone 2

Zone 2 bevat de rookgasontzwavelings-installatie zelf met alle hulpsystemen. 

Zone 3

Zone 3 is de aansluiting van de kolencentrale op schoorsteen. De rookkanalen en de stoffilters zijn vooraf grondig schoongemaakt. De kans op de aanwezigheid van vliegas is daardoor klein. Toch zal dit nog extra gecontroleerd worden. Eventueel resterende vliegas wordt opgeruimd. 

Zone 4

In Zone 4 staan kleinere installaties. De biomassa en meestookinstallatie, de vliegassilo’s, waterverzorging-gebouw en de watervoorraadtank. 

Zone 5

Zone 5 spreekt misschien wel het meest tot de verbeelding: de schoorsteen. Met een hoogte van 170 meter en een diameter van 8 tot 15 meter is dit een project apart. Eerst zijn de omliggende gebouwen en installaties weggehaald. Daarna wordt een hydraulische betoncrusher gemonteerd. Die knabbelt de schoorsteen van boven naar beneden weg. De brokstukken vallen vooral binnen de schoorsteen. Puin dat naar buiten valt, komt op een zandbed terecht. Bij windsnelheden hoger dan windkracht 6 en bij kans op onweer wordt er niet gewerkt. 

Zone 6

In Zone 6 is de sloop van de ruim zestig meter hoge stoomketel een project op zich. Sloop vindt zoveel mogelijk binnen het ketelhuis plaats. Pas op het laatst wordt het gebouw zelf gedemonteerd. Zo heeft de omgeving er de minste last van.
De ketel hangt  in zijn geheel aan een eigen constructie: het ‘moeder support frame’. De ophanging wordt overgenomen door zogenaamde ‘strand-jacks’. Enorme hydraulische vijzels die aan een hulpconstructie hangen die weer op de ketelconstructie geplaatst is. De last is altijd geborgd, er is geen risico op ongewenst zakken. De strand-jacks worden geleverd en bediend door een gespecialiseerde firma die vaker dit soort ontmantelingsprojecten uitvoert. Het is een bekende, veilige en gecontroleerde manier om zware lasten gecontroleerd te laten zakken. 
Omdat de ketel vrijhangt in de strand-jacks, kan hij van onderaf worden gesloopt. Dat gebeurt met snijbranders in delen van circa vier meter hoog. Het vrijgekomen materiaal wordt eerst onder de ketel weggehaald, daarna laat de gespecialiseerder firma de ketel weer vier meter zakken. Dit gaat net zo lang door totdat de ketel in vijftien etappes volledig is verwijderd. Pas daarna wordt het gebouw zelf gesloopt.

Zone 7

In zone 7 is nu de machinehal aan de beurt. Hier staan de turbines, de generatoren, de transformatoren en diverse hulpsystemen. Ook dit gebouw wordt eerst leeggemaakt. Pas daarna volgt demontage van de hal zelf.

Zone 8

Zone 8 beslaat het hele terrein en is qua oppervlakte de grootste. Hier staan kleinere componenten zoals tanks, waterbehandelingsgebouwen en elektriciteitshuisjes. Alles wordt netjes opgeruimd. Dus ook wat nog ín  de grond zit. Bodemvervuiling, funderingen tot 2 meter onder maaiveld, leidingen en kabels die niet meer nodig zijn, wegverhardingen… Als ook de gaten zijn gedicht, zijn we klaar. Er wordt een groene weide ingezaaid. EPZ heeft dan weer schone ruimte voor een schone toekomst. Hoe de toekomst er uit ziet, weten we nog niet. Maar dat die te maken heeft met klimaat neutrale energieopwekking, ligt voor de hand.

Andere onderwerpen: